hghjgljhljhôjh

19. 8. 2012

"Nie je dôležité povedať všetko, čo viem, dôležité je vedieť, čo hovorím."


...nepamätám si, kto tento výrok vyslovil, ale mal veľkú pravdu. Mnohokrát radi poradíme, odpovedáme na otázky, vysvetľujeme, snažíme sa druhým odovzdať všetko čo vieme, no málokedy sa zamýšľame nad tým, či naše rady budú dotyčnému naozaj ku prospechu. Dobrá rada je len tá, ktorá je užitočná tomu, komu je daná. Všeobecne dobrá a užitočná rada nemusí vždy pasovať do konkrétnej situácie každého človeka. Dokonca ani keď sa snažíme niekomu poradiť citátmi z Božieho Slova, nemusí to byť vždy prospešné. Aj Božiemu Slovu treba najskôr dobre rozumieť a na modlitbe zvážiť, či je ten či onen biblický verš v danej chvíli pre daného človeka tým pravým. Mali by sme si uvedomiť, že za rozdávané rady nesieme aj zodpovednosť, radou môžeme niekomu pomôcť, no rovnako môžeme aj uškodiť. Predovšetkým sa potrebujeme naučiť pozorne počúvať, až potom sa snažme poradiť...
Mali by sme dávať väčší pozor pri rozdávaní rád, ale zároveň by sme mali byť ostražití aj pri ich prijímaní. Okolo nás je mnoho radcov, ale ten najlepší a jediný dokonale spoľahlivý je hore. Jedine Boh vie všetko, vidí nie len prítomnosť, ale aj budúce dôsledky našich rozhodnutí, preto je tým najlepším radcom, akého môžeme nájsť. Dokonca sa k nám znížil na zem, do ľudského tela v osobe Pána Ježiša Krista, aby vedel aké to je, žiť tu na zemi ako človek. Nie nadarmo je jedno z jeho mien Radca - Izaiáš 9,6: "Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja."
Ak už sa chceme poradiť aj s ľuďmi, mali by sme voliť tých, ktorí sú v spojení s týmto najlepším radcom - s Pánom Ježišom Kristom. A hlavne pozor na toho najprefíkanejšieho "radcu", ktorí obchádza a hľadá koho by ulovil - na diabla. Bude sa snažiť oklamať nás, bude sa tváriť, že je rovnako múdry ako Boh, dokonca sa môže na Boha hrať, ale nenechajme sa zmiasť, diabol vždy bol a bude len obyčajným klamárom, nikdy nám nemôže poradiť dobre. Prijímané rady je vždy dobré zvážiť na modlitbe, aby sme dokázali rozoznať, ktoré rady pochádzajú od Boha. Najspoľahlivejším idnikačným papierikom je podriaďovanie sa Bohu, skúmanie Jeho Slova, zotrvávanie v Jeho blízkosti - to nám zaručí, že diabol nás len tak ľahko neoklame: "Podriaďte sa teda Bohu a vzoprite sa diablovi a ujde od vás." (Jakub 4,7)
(Zdroj: niekoľko myšlienok z nedeľnej kázne)