hghjgljhljhôjh

8. 12. 2013

Verejná zbierka: Centrum sociálno-psychologickej podpory

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe-SR) sa rozhodla vybudovať Centrum sociálno-psychologickej podpory pre ľudí s reumatickými ochoreniami.
Sama zo svojej skúsenosti viem a možno aj vy to poznáte, že život s reumatickým, alebo akýmkoľvek iným chronickým ochorením je ťažký. Obzvlášť začiatky bývajú ťažké, keď človek zrazu vidí všetko v čiernych farbách, chytá ho depresia, strach, nevie ako ďalej, kam sa obrátiť o pomoc, ako si so svojím životom poradiť, čo s prácou, s financiami, s úradmi... Preto si myslím, že vznik špecializovaného centra, kde by človek mohol so svojimi problémami osloviť sociálneho pracovníka či psychológa, je veľmi dôležitý.
Centrum sociálno-psychologickej podpory je výborná myšlienka, ale na jej realizáciu sú potrebné peniaze. Preto sa aj na vás, čitateľov tohoto blogu, obraciam s prosbou o pomoc. Pomoc finančnú podľa vaši možností, no nie len to - veľmi vítaná a potrebná je aj pomoc propagačná, informačná. Prosím šírte túto informáciu o verejnej zbierke a prosbu o podporu kde len môžete. Ďakujem!

Tu je oficiálna správa LPRe-SR:

PODPORME ľubovoľnou čiastkou v predvianočnej atmosfére vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory pre reumatikov.
Pripravujeme vybudovanie Centra sociálno-psychologickej podpory pre ľudí s reumatickými chorobami a pre ich najbližších. Na to, aby sa nám toto naše obrovské a neľahké predsavzatie podarilo naplniť, potrebujeme Vašu pomoc a podporu. Vyhlásili sme verejnú zbierku, kde každé euro pôjde len na spomínané Centrum. Zvážte vaše možnosti a vždy, keď si spomeniete, alebo budete chcieť spraviť dobrý skutok, podporte čo i len malou čiastkou vybudovanie Centra. Hľadáme aktivistov, ktorí by pomáhali a propagovali verejnú zbierku. Prihláste sa! Nebudeme zbierať do kasičiek.
Od teraz až do jari 2014 budeme verejnú zbierku realizovať priamym vkladom na účet vo VÚB č. účtu: 3167923951/0200. Potom bude zbierka pokračovať aj na skrátené číslo cez mobilných operátorov, ale o tom vás budeme aktuálne informovať. Tento špeciálny účet bol otvorený len pre účel Centra a tu budú finančné prostriedky zbierané od 12. októbra 2013 do 11. októbra 2014, vyzbieraná čiastka je účelovo viazaná len na Centrum sociálno-psychologickej podpory.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodnú prispieť čo i len jediným centom alebo prácou na propagácii tohoto projektu!
Viac info na stránke www.mojareuma.sk alebo na sekretariat@mojareuma.sk
tel. 0917 790 264