hghjgljhljhôjh

12. 2. 2016

Dnes len veľmi stručne. Mám za sebou pomerne napätý týždeň a tešila som sa na jeho pokojné ukončenie na modlitebnej hodinke. Priznám sa, že som kvôli únave nedávala moc dobrý pozor, ale v mysli mi zostala aspoň jedna myšlienka, ktorá ma povzbudila v mojich momentálnych zápasoch:
Rôznym stresom, tlakom a starostiam tohoto sveta sa nedá vyhnúť, ale budú sa nám lepšie zdolávať, keď sa zaodejeme Božou láskou, keď necháme vo svojich srdciach víťaziť Boží pokoj a necháme sa bohato plniť Božím Slovom.
(Kološanom 3,14-16)
Prajem vám teda čo najpokojnejší víkend strávený pod ochranou Božej lásky, Božieho pokoja a Božieho Slova...