hghjgljhljhôjh

19. 2. 2016

Verný Boh (2)

Už ste zrejme postrehli, že som sa rozhodla k radikálnemu kroku - že mením prácu (viď článok Verný Boh (1) a Život exota (14)). Nie je ľahké rozlúčiť sa s niečím, do čoho som dala dušu. Asi 8 rokov som robila vedúcu výroby v jednej odevnej firme. Bola to práca ťažká, obzvlášť začiatky, keď som do tejto funkcie spadla bez predchádzajúcich riadiacich skúseností alebo vedomostí. Učila som sa za pochodu, na vlastných chybách, postupne som si vytvárala vlastný systém práce podľa konkrétnych potrieb výroby. Nemala som predstavu, ako to robia v iných firmách, vedela som len, že potrebujem udržať v chode tú našu. A možno práve to bola výhoda, že sme nekopírovali iné systémy, ale vytvorili sme si svoj vlastný spôsob vedenia výroby, šitý na mieru presne pre našu firmu. Bola to naozaj tvrdá drina, ale zdá sa, že stála za to. Dnes môžem do rúk mojej nástupkyne odovzdať pomerne dobre zabehnutý systém, ktorý funguje a prináša výsledky. A po mojom rozhodnutí odstúpiť z funkcie vedúcej som dostala za svoju prácu krásne ohodnotenie, vypočula som si zopár pozitívnych viet, ktoré som nečakala a o to viac potešili. Obzvlášť, keď ich vyslovil človek, ktorý takéto veci hodnotí naozaj dôsledne, jeho vyjadrenie si veľmi vážim:
Bolo mi povedané, že systém organizácie práce v našej firme je jeden z najlepších na okolí (čo som netušila, pretože, ako som spomenula vyššie, nemám prehľad ako fungujú iné firmy, vždy som sa snažila len o to, aby fungovala tá naša). Dozvedela som sa, že zákazník je s prácou našej firmy spokojný a popri tom aj s mojou osobou, čo by vedúcou výroby, bol veľmi spokojný a kedykoľvek rád podporí môj návrat do funkcie.
Týchto pár slov ma dnes hreje pri srdci. Nie preto, že by som sa považovala za niekoho výnimočného a chcela sa tým pochváliť. Je to z celkom iného dôvodu - tieto hodnotenia mi totiž krásne potvrdzujú, že môj Boh celé tie roky usilovne pracoval spolu so mnou a toto zistenie má pre mňa veľmi veľkú cenu. Je vždy vzácne vidieť na vlastné oči dôkazy Božej vernosti, presvedčiť sa na vlastnej koži, že On počuje modlitby a dodržiava svoje sľuby.  
Denne som vo svojej práci musela riešiť rôzne výrobné či personálne problémy, často som mala pocit že niektoré veci sú nad moje sily a vedomosti, že sú neriešiteľné, často som narobila aj vlastné chyby... ale vždy som to všetko prednášala môjmu Bohu na modlitbách, prosila som Ho, aby sa staral o výrobu spolu so mnou. A teraz viem, že On celý ten čas naozaj stál za mnou. Nebolo to o tom, že by sa veci vo výrobe riešili samé, musela som každý deň vysúkať rukávy a tvrdo makať, ale On sa postaral o výsledky, výsledky aké som si ani len nepredstavovala. Predovšetkým Jemu patrí ohodnotenie, ktoré som dnes dostala. Jemu patrí chvála a vďaka.

V súvislosti s mojím posledným článkom na tému Pánove dielo (8) chcem len doplniť, že toto som mala na mysli, keď som písala o úspešnom pracovníkovi na Božom diele. Úspešný pracovník je podľa mňa ten, kto na Božom diele tvrdo pracuje, nie však kvôli svojej sláve alebo pýche, ale preto, aby výsledkom jeho práce bolo dobré meno "firmy" a sláva pre jeho "nadriadeného" - dobré meno a sláva pre nebeského Pána, pre ktorého to všetko robí.

Stále mi znejú v ušiach slová piesne, ktorú som tu na blogu nedávno uverejnila:
...si všetko, čo chcem,
si všetko, čo mám,
aj keď zdá sa, že spíš, ja Tvoje meno zavolám
proti búrkam, proti tmám.

Si verný Boh a verný Kráľ,
dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal.
Verný Boh a verný Kráľ,
nevzdáš sa snov, ktoré si so mnou snívať začal.

Ohlásim zo striech,
že ľúbiš mňa a ja ľúbim Teba.
Ohlásim zo striech,
že si verný a verný a verný Kráľ...

Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš...
Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil.
(výrok Hospodinov, 1. Mojžišova 28,15)