hghjgljhljhôjh

15. 3. 2016

Ako sa stať misionárom

Na chvíľku sa vrátim k víkendovému misijnému stretnutiu, ktoré som tu pred pár dňami spomenula. Odniesla som si z neho ešte jednu peknú myšlienku. Bola to krátka úvaha alebo skôr svedectvo jedného mladého človeka o tom, ako sa stať misionárom:
Aby sa človek stal misionárom alebo služobníkom Božím, sú potrebné dve veci:
1. Osobné stretnutie so živým Bohom - nestačí mať misionárskych rodičov, či vyrastať medzi Božími služobníkmi. Aby sa človek stal služobníkom Božím, musí sa sám osobne stretnúť s Bohom a sám osobne sa Mu odovzdať.
2. Boh môže používať len zlomených služobníkov - človek musí spoznať, občas aj na bolestivých skúsenostiach, že jeho vlastné sily a schopnosti môžu byť niekedy prekážkou v službe Bohu. Boh nechce tvoje sily a schopnosti, On chce v prvom rade teba!

A ešte niečo pre tých, ktorí sa nemôžu stať misionármi niekde v ďalekých odľahlých končinách a možno dokonca ani nemôžu opustiť svoj vlastný dom. Ak sa však začnú zaujímať o konkrétnu prácu konkrétnych misionárov, budú sa modliť za ich konkrétne potreby, stávajú sa vlastne tiež misionármi - modlitebnými misionármi. A zapoja sa do misie bez toho, že by museli vykročiť z domu.