hghjgljhljhôjh

29. 4. 2016

Relax po mojom

Niekedy je fajn vypočuť si známe piesne, ktoré pravidelne hrávam, ale v inom, tak trochu umeleckom prevedení. Hmmm, môžem počúvať stále dokola...

Veľký a slávny Boh (DP 16)Blízko kríža zostať daj (DP 69)V Kristu mám nebeský, vzácny mier (DP 166)Tak vzácna milosť (DP 190)Chcem spievať o tom prameni (DP 191)Vždy radostní (DP 287)