hghjgljhljhôjh

2. 10. 2016

Treti Den & Andres - Kráľ

Dnes som sa nedostala do zboru na pobožnosť, ale spoločnosť mi robila aspoň jedna krásna pieseň, ktorá ma odtrhla od zeme a pomohla mi zdvihnúť pohľad tam hore, kde ma čaká nový príbytok a v ňom môj Kráľ...Kráľ

Príde deň, keď vráti sa späť ako kráľov Kráľ.
Príde čas, keď s anjelmi sa vráti späť pre nás.

A vezme nás do svojej nádhernej večnosti,
kde niet už smútku a plaču a bolesti.
Budeme naveky s Ním v príbytkoch pripravených.

Na veky bude stáť Tvoj trón
a navždy budeš vládnuť.
Nebesá a celá zem
budú plné slávy.
Na veky bude každý hlas
prinášať Ti chválu.
Budeme Tvoj vlastný ľud,
Ty budeš naším Pánom.

Príde deň, keď pokľakne pred Jeho tvárou zem.
On príde späť so spravodlivým súdom súdiť svet.
A vezme nás do svojej nádhernej večnosti,
kde niet už smútku a plaču a bolesti.
Budeme naveky s Ním v príbytkoch pripravených.

Na veky bude stáť Tvoj trón
a navždy budeš vládnuť.
Nebesá a celá zem
budú plné slávy.
Na veky bude každý hlas
prinášať Ti chválu.
Budeme Tvoj vlastný ľud,
Ty budeš naším Pánom.