hghjgljhljhôjh

9. 5. 2012

Deň matiek - 13. máj 2012


Väčšina krásnych vecí v živote
prichádza v dvojiciach či trojiciach,
v tuctoch a stovkách.
Kopa ruží, hviezd, západov slnka,
dúh, bratov a sestier,
tiet a bratancov,
ale len jedna matka
na celom svete.

Kate Douglas Wigginová


Krátky pohľad do histórie...

Prvé správy o Dni matiek siahajú do 17. storočia. Vo Veľkej Británii vtedy pracovalo u pánov od rána do večera mnoho detí bez nároku na voľno. Jedine štvrtá nedeľa počas štyridsaťdenného pôstu bola príležitosťou navštíviť rodičov a doniesť darčeky súrodencom. Tejto nedeli sa začalo hovoriť „Nedeľa matiek“ (Mothering Sunday). V USA ako prvá navrhla sláviť Deň matiek v roku 1872 Julia Ward Howeová a venovala tento deň mieru. Na sklonku 19. storočia sa Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 detí začala angažovať za práva matiek. Keď zomrela, pokračovala v jej začatom úsilí jej dcéra
Anna Marie Jarvisová, ktorá požiadala v roku 1907 pastora metodistickej cirkvi v meste Grafton v Západnej Virgínii, aby vykonal zvláštnu bohoslužbu na počesť jej matky a všetkých matiek sveta. Anna Marie Jarvisová zahájila kampaň za ustanovenie Dňa matiek ako národný sviatok. Dočkala sa ho v roku 1911. V roku 1914 podpísal prezident USA Woodrov Wilson v Kongrese rezolúciu, ktorou sa ustanovuje sviatok Deň matiek na druhú nedeľu v máji. Deň matiek bol oficiálne prehlásený za národný sviatok – deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Všetko zariadili deti, ktoré navyše svoje mamičky ochotne obsluhovali. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Občania USA sa ozdobovali kvetom – bielym, ten kto matku už nemal a červeným tí ostatní.

Dátum druhej májovej nedele prijali za svoj skoro všetky krajiny sveta. Existujú však aj krajiny, kde sa oslavuje Deň matiek v inom termíne. Vo Veľkej Británii sa stále oslavuje na štvrtú nedeľu štyridsaťdenného pôstu po Veľkej noci, v Izraeli 30. Shevat (koncom Februára), v Argentíne v októbri alebo v Indonézii v decembri... (prehľad termínov slávenia Dňa matiek vo svete: de.wikipedia.org)

Na európskej pôde sa sviatok uchytil
v roku 1917 vo Švajčiarsku. Postupne sa rozšíril do Nórska, Švédska, Nemecka, Rakúska... Nápad oslavy Dňa matiek do Československa prišiel okolo roku 1918, keď krajinu navštevovalo veľa ľudí z USA. Najviac sa o oslavu Dňa matiek v bývalom Československu zaslúžila vtedajšia predsedníčka Československého červeného kríža Alica Masaryková, dcéra T. G. Masaryka. V 50. rokoch boli v komunistickom Československu oslavy Dňa matiek nahradené oslavami Medzinárodného dňa žien, ktorý sa oslavoval 8. marca. Tradícia Dňa matiek sa udržiavala len súkromne v niektorých rodinách. Slobodne sme sa k oslavovaniu Dňa matiek vrátili až po roku 1989.
(
foto: www.zoxee.com)