hghjgljhljhôjh

19. 6. 2012

Neviem sa modliť

Modlitba môže niekomu pripadať ako čosi nezrozumiteľné, čosi, s čím si nevie rady. Načo sa modliť? Ku komu sa modliť? Ako sa vlastne modliť? Nepatrí modlitba len nejakej skupine nábožných ľudí? Nie je to už prežitok? A prečo potom takmer všetci, keď sme v úzkych, upierame svoj pohľad hore, spíname ruky a naše pery šepkajú prosebné slová?
Pre kresťana je modlitba súčasťou každodenného života - v nej ďakuje, prosí, chváli, oslavuje Boha, rozpráva sa s Ním. Modlitba je preňho samozrejmá ako dýchanie... Je prejavom jeho viery v Boha, napĺňaním vzťahu s Ním. V modlitbe pozdvihuje svoju dušu k Bohu. Tajomstvo modlitby si však môže osvojiť každý...
Neviem sa modliť
Ľudia často hovoria: "Neviem sa modliť", a potom sa pýtajú: "Ako sa mám modliť?" Ak máš podobný problém, povedz to priamo Bohu, povedz Mu, že nevieš ako sa máš modliť... a už tým sa modlíš. Modlitba nie je nejaká technika, neznamená niečo robiť, ale s niekým byť. Byť s niekým, komu na mne záleží.
Boh nepotrebuje dokonalé verše, aby ti rozumel. Krásne slová a vycibrený jazyk ešte nie sú zárukou dobrej modlitby! Dôležitosť modlitby nespočíva v štýle, ktorý pri nej používaš, ani v pekných slovách, ktoré starostlivo vyberáš, ale v tom, čo prežívaš v srdci. Preto môžeš s Bohom hovoriť ako s otcom alebo priateľom, celkom otvorene a dôverne. Veď Boh je predovšetkým Otec!
Spôsob modlitby je iba prostriedok k cieľu
Spôsob, metódy a techniky modlitby sú iba prostriedky vedúce k cieľu. Pomáhajú nám udržať naše srdce a myseľ pozdvihnuté a otvorené Bohu. Neexistujú dokonalé metódy, len rôzne prostriedky pre rôznych ľudí v rôznych obdobiach ich duchovného života. Treba si uvedomiť, že to, čo človeku pomáha na začiatku cesty, mu už neskôr nemusí vyhovovať. Modli sa teda tak, ako vieš, nie ako nevieš. Akákoľvek modlitebná metóda a miesto, ktoré ti pomôžu nerozptyľovať sa a dokonale sa sústrediť, sú pre teba ideálne.
Bohu neklam
V rozhovore s Bohom musíš odhaliť svoje pravé a nahé ja. Nikdy Mu neklam a nehovor veci, ktoré nemyslíš úprimne - hovor Mu vždy len pravdu. Pravdu o svojich myšlienkach, žiadostiach a citoch, nech sú akékoľvek. Možno nie sú také, aké by si ich chcel mať. Preto pozor, nepadni do pasce: nehovor Bohu, čo by si chcel, aby bola pravda, ale to, čo pravda naozaj je. Veď On ťa aj tak dokonale pozná!
Nepretvaruj sa pred Bohom
Neboj sa hovoriť veci tak, ako ich cítiš a prežívaš. Keď sa na Boha hneváš, povedz Mu to, keď si sklamaný, urazený, roztrpčený... tiež Mu to povedz. Lebo ak sa pred Bohom pretvaruješ, nebudeš sa nikdy naozaj modliť, nikdy Boha skutočne nespoznáš a nepocítiš, že On pozná teba. Tvoja viera bude len povrchná, naplnená zbožným klišé, náboženskou fantáziou a klamom.
Nikoho nekopíruj
Opusti svoje predstavy a dovoľ Bohu, aby konal tak, ako chce On! Lebo každý človek je originál a s každým z nás sa Boh stretáva inak. Dovoľ Mu, aby aj k tebe prehovoril svojím spôsobom. Nepozeraj sa na druhých a neskúmaj, ako s nimi jedná Boh. Nemusíš prežívať to isté, čo ľudia okolo teba. Nikoho preto nekopíruj! Boh bude s tebou zaobchádzať tak, akoby si pre neho existoval iba ty.
Ako s nami komunikuje Boh
Môže s nami Boh naozaj komunikovať? Ako spoznáme, že nám niečo hovorí? To je asi najväčší problém modlitby. Môže sa nás Boh dotknúť? A sme my naozaj pripravení na stretnutie s Ním?
Boh na svoju komunikáciu s nami používa rôzne prostriedky:
- myseľ - vkladá do nej nové myšlienky, a potom Jeho, seba aj zmysel svojho života vidíme jasnejšie;
- srdce - môže sa ho dotknúť a iniciovať v ňom nové túžby a pohnútky, úprimnú, hlbokú a trvalú lásku;
- vôľa - dodáva nám odvahu a silu zmeniť sa a opustiť svoje zvyky a slabosti;
- pamäť - hovorí sa, že jediná skutočná chyba je tá, z ktorej sa nepoučíme, keď Boh stimuluje pamäť, môže nás ochrániť pred opakovaním chýb...
Boh nám nešepká do uší
Boh k nám hovorí aj prostredníctvom vecí, okolností a ľudí v našom okolí. Nešepká nám však do uší. Mohol by to síce urobiť, ale za bežných okolností to nerobí. Ako teda zistíš, čo ti Boh hovorí? Buď pripravený zachytiť Jeho hlas všetkými zmyslami v každodenných udalostiach, v ľuďoch, s ktorými sa denne stretávaš, a hlavne v Biblii. Keď budeš mať otvorené srdce i myseľ, určite spoznáš, kedy k tebe prehovoril Boh - podľa pokoja, ktorý budeš cítiť, podľa bázne, radosti a odhodlania vykonať preňho niečo dobré, podľa túžby nasledovať Ho, či ochotne sa niečoho preňho vzdať.
Nový deň
Prebudil si sa zo spánku, ktorý ťa oddeľuje od včerajška. Prebudenie ti ponúka novú skutočnosť - nový deň, ktorý tu nikdy predtým nebol, neznámy čas a priestor, ktorý sa pred tebou rozprestiera ako zasnežené pole, po ktorom doteraz nikto neprešiel. Pros Boha, aby tento deň a aj teba v ňom požehnal: "Bože, zverujem sa Ti, požehnaj mi, prosím ,celý tento deň." Keď tak urobíš, vezmi svoju žiadosť vážne. Si Bohom požehnaný, Jeho požehnanie bude na tebe pri každej tvojej činnosti. Stratíš ho len vtedy, Keď sa od Boha odvrátiš. No aj vtedy bude stáť nablízku pripravený pomôcť a dať ti znova milosť, ktorou si pohrdol.
V každej životnej situácii
Každá konkrétna situácia, v ktorej sa nachádzaš, sa môže zmeniť, pretože je v nej prostredníctvom tvojej viery prítomný Boh. Nech si kdekoľvek, doma, s rodinou, s priateľmi, v práci či na ulici, vo vlaku, v nemocnici... nech si v akejkoľvek situácii, vždy môžeš volať k Bohu a požiadať Ho o pomoc. On má moc všetko zmeniť a navrátiť ti pokoj a požehnanie. Neboj sa, že tvoja modlitba ostane bez odpovede. Modlitba je vždy vypočutá! Boh vždy vypočuje modlitby, niekedy však inak, ako očakávame. Ako Božie dieťa smieš Bohu predkladať všetky svoje osobné potreby a priania, avšak vždy s dôverou povedz: "Prosím, nech sa stane nie tak, ako ja chcem, ale ako Ty chceš, Pane." Pretože len On vie, čo je pre teba skutočne to najlepšie.
V dialógu s Bohom spoznávaj aj seba
Podstatou modlitby je stretnutie sa s Bohom. V dialógu s Ním postupne spoznávaš aj seba. A hoci si Boha začal hľadať s veľmi nepresnými predstavami o tom, kto vlastne je a čo si o tebe myslí, modlitby ťa postupne privedú k Jeho jasnejšiemu a vernejšiemu obrazu. A keď sa Bohu naozaj otvoríš, a On sa dotkne hlbín tvojho vnútra, potom už nikdy nebudeš taký istý ako predtým. Ani Boh už nebude taký, akého si Ho spoznal na začiatku, bude pre teba oveľa bližší a osobnejší.