hghjgljhljhôjh

25. 2. 2013

Malé pripomenutie veľkých udalostí...

28. februára 2013 uplynie 69 rokov odo dňa, kedy bola holandská rodina Ten Boom zradená, prepadnutá Gestapom a zatknutá. Táto rodina počas 2. svetovej vojny ukrývala vo svojom dome Beje (Haarlem, Holandsko) niekoľko Židov, za čo boli uväznení a 4 členovia rodiny vo väzení zomreli. Židov v tajnom úkryte Gestapo nenašlo a všetci sa zachránili. Okrem toho svojou ďalšou činnosťou dopomohla rodina Ten Boom k záchrane asi 800 Židov. Možno ich príbeh poznáte a možno nie. O tejto rodine a o ich dcére Corrie ten Boom, ktorá prežila vyhladzovací koncentračný tábor, sa dozviete viac na tomto blogu v kategórii Corrie ten Boom