1. 4. 2013

Pár slov k Veľkej noci....

Všade okolo seba vidíme mnoho krížov, ktoré symbolizujú rôzne veci. Ale kríž Kristov je zvláštny tým, že hovorí. Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. (1. Kor. 1,18)
A slovo kríža je toto:  Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja. (1. Tim. 1,15)