hghjgljhljhôjh

8. 5. 2014

Deň matiek, 11.5.2014

Imaginárna firma vytvorila falošný inzerát, v ktorom ponúkala prácu na pozíciu riaditeľa. Pohovor sa konal formou online rozhovoru. Prihlásilo sa viacero ľudí, ktorí sa ako prvú vec dozvedeli, že ide o tú najťažšiu prácu na svete.
Bez nároku na prestávku či dovolenku, 24 hodín denne!
Zamestnanec na druhej strane im postupne začal odhaľovať, že bude nutné, aby boli k dispozícii 24 hodín po 7 dní v týždni. Okrem toho nebudú mať nárok na žiadnu prestávku, ani len na obedovú. Po celý čas musia vedieť koordinovať situáciu a napriek vnútornému napätiu dodržiavať pokojnú atmosféru.
Okrem toho by mali mať podľa týchto požiadavok skvelé orientačné schopnosti, vedieť sa orientovať vo financiách a zvládnuť aj lekársku problematiku. Keď sa dozvedeli, že nebudú mať nárok ani len na dovolenku, niekedy budú musieť odpracovať aj pár nočných za sebou a zabudnúť môžu aj na Vianoce, zdalo sa im to už príliš kruté a odpoveďou boli len vydesené výrazy a strata slov.
Šokovaní záujemcovia o prácu začínajú pomaly prejavovať odmietanie. Zdá sa im to príliš veľa, niektorí prejavili pochybnosti, či je to vôbec legálne. Potom však príde vrchol, keď im zamestnanec prezradí výšku platu. Za toto všetko totiž nedostanú ani jeden cent. V tom momente ho označili za blázna a dostali podozrenie, že si z nich iba strieľa.
Do tejto napätej atmosféry im prezradil, že napriek ich negatívnemu postoju túto prácu vykonávajú už milióny. Keď sa nakoniec dozvedeli, že celý čas hovoril o povinnostiach všetkých matiek, prichádzali slová uznania a priznanie, že mamy sú najlepšie. Nakoniec dostali všetci uchádzači možnosť poslať pozdrav na Deň matiek práve tej svojej mame. Niektorí z nich sa neubránili ani slzám. 
Túto prácu robia milióny... matiek po celom svete! 
Matky robia pre svoje rodiny naozaj veľmi veľa. Často to ostatní členovia nedokážu pochopiť a oceniť. Až keď im takto zhrnú všetky povinnosti, vidia koľko úsilia ich to stojí a napriek tomu to všetko zvládajú s veľkým úsmevom na perách.
(Zdroj: www.najmama.aktuality.sk
 
Nezabudnite v nedeľu
poslať pozdrav svojej mame,
ktorá sa o vás starala
a možno ešte stále stará
24 hodín denne...