hghjgljhljhôjh

21. 7. 2014

Celým srdcom (3)

Momentálne má na starosti môj celodenný program jedna úžasná malá princezná. Napriek tomu sa mi podarilo dnes večer odtrhnúť trošku času a chcem vám v stručnosti napísať ďalšiu myšlienku k téme "Celým srdcom" (predchádzajúce časti nájdete v kategórii Môj verš):
Ak ju (múdrosť) budeš hľadať ako striebro a sliediť za ňou ako za skrytými pokladmi, potom porozumieš bázni pred Hospodinom a nájdeš Božie poznanie. (Príslovia 2,4-5)
Toto sú verše, ktoré ma v nedeľu oslovili a ukázali mi ďalší uhol pohľadu na moje hľadanie významu slov "Hľadať Hospodina celým svojím srdcom." (Jeremiáš 29,13) 
Možno si myslíte, že čím rýchlejšie budete čítať Bibliu, tým rýchlejšie nájdete odpovede a všetko pochopíte. Ale tak to v Božích veciach nefunguje, zabudnite na to, že rýchlosť vás posunie dopredu. Pri čítaní Biblie treba postupovať pomaly, ale "kopať" riadne hlboko, ak chcete objaviť tie ozajstné poklady. Biblia je totiž plná pokladov, ale nie sú len tak pohodené na povrchu, chce to čas a hlavne námahu, chce to vysúkať rukávy a ak treba, aj sa zapotiť. Len ak budete kopať do hĺbky a nie sa iba rýchlo posúvať po povrchu, len tak porozumiete Božím veciam a nájdete skutočné poznanie. Len tak môžete zistiť, aký je v skutočnosti Boh a Pán Ježiš Kristus. 
No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. (Filipanom 3, 7-8)
Tieto slová napísal apoštol Pavol a mňa znova vracajú k myšlienkam z prvej časti seriálu týchto úvah, kde som písala o dôležitosti vzdávania sa mnohých vecí, aby sme uvoľnili miesto pre veci skutočne dôležité, pre veci Božie. Zatiaľ to ani zďaleka nezvládam tak, ako Pavol, že by som dokázala úplne všetko položoť za stratu, ale učím sa. Uvedomujem si stále častejšie, že Kristus je moje všetko, je tým najdôležitejším pre život a všetko ostatné je druhoradé. Totiž všetko máme v Kristovi, ktorý za nás položil vlastný život. Čo viac by pre nás mohol urobiť, ako sám seba zmariť pre našu záchranu? Čím väčším by mohol dokázať svoju lásku k nám? A preto sa každopádne veľmi vyplatí hľadať Boha a Ježiša Krista a snažiť sa ich spoznávať, študovať Bibliu pomaly ale poriadne do hĺbky. 
Hľadať Boha celým srdcom teda znamená aj tvrdú prácu, námahu, možno aj "mozole" a "pot". A Božie slovo nás určite nenechá stáť na mieste, ale má tú úžasnú moc, že nás uvedie do pohybu. Vďaka Božiemu slovu sa môžeme posúvať dopredu, Božím slovom sa môžeme presúvať z jedného miesta na iné, len Božím slovom sa môžeme dostávať na miesta, ktoré sú viditeľné iba očami viery...

V predchádzajúcej časti som dosť písala o spasení. Spasenie je východiskovým bodom. Vyznanie pred Bohom, že som nedostatočný, hriešny, vyznanie, že verím v obeť Pána Ježiša Krista, ktorý zobral trest za môj hriech a prosba o milosť a odpustenie je u Boha vždy vypočutá. Ak ste tak už urobili, môžete sa tešiť z istoty večného života a ďakovať Bohu za záchranu a odpustenie. Ak ste tak ešte neurobili, urobte to čím skôr, lebo čas sa kráti a nikdy neviete, v ktorom okamihu sa budete musieť postaviť pred Boha, a to už bude neskoro na vyrovnávanie si účtov.
Ak ste teda už spasení, nezostávajte na mieste, hľadajte, študujte a spoznávajte svojho Pána, aby ste mohli rásť a nadobúdať stále väčšiu dôveru v Neho. Ak držíte Bibliu prvý krát v rukách, skúste začať napríklad evanjeliom Jána a všeličo sa dozviete...
Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Ja som dobrý pastier... a svoj život dávam za ovce. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú, ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky. (slová Pána Ježiša, Ján 10,9 a 14-15 a 27-28)