hghjgljhljhôjh

1. 7. 2017

Tom Short – Pět klíčových otázek křesťanství

Pět klíčových otázek křesťanství od autora Toma Shorta je malá útla knižka, ktorá sa zaoberá základnými otázkami kresťanstva, ako sú:
- Naozaj máme dôkazy Božej existencie?
- Je Biblia len jednou z mnohých kníh?
- O tom, čo je pre mňa dobré, nerozhodujem snáď ja sám?
- Je Ježiš iba významným učiteľom?
- Byť kresťanom nie je nudné alebo obmedzujúce?
Možno sa vám už stalo, že vám takéto alebo podobné otázky niekto položil, prípadne ste si ich kládli alebo ešte stále kladiete vy sami. V tejto knihe nájdete na ne zopár stručných a zrozumiteľných odpovedí.
Táto kniha sa radí k evanjelizačnej literatúre. Je určená predovšetkým pre tých, ktorí Boha ešte len hľadajú. No zároveň môže byť dobrou inšpiráciou aj pre veriacich kresťanov, ktorí si potrebujú sformulovať zrozumiteľné odpovede na vyššie položené otázky, aby dokázali reagovať na otázky svojho okolia. Ako autor vo svojej knihe hovorí, viera v Boha totiž nie je slepou dôverou v niečo intelektom neuchopiteľné, nevysvetliteľné. Viera v Boha má svoje opodstatnenie aj v oblasti rozumu a logiky.
V závere knihy autor opisuje jednoduchý spôsob, ako sa stať kresťanom, ako nájsť pravý zmysel života a predovšetkým odpustenie svojich hriechov. Autor pripája tiež svoju vlastnú skúsenosť, ako sa on stretol so živým Bohom.
Kniha vyšla aj v slovenčine pod názvom Čo ak predsa?