hghjgljhljhôjh

6. 2. 2018

Max Kašparů - Inými slovami

Knižka od Maxa Kašparů s názvom Inými slovami je drobné dielko, plné krátkych stručných zamyslení na rôzne témy života. Je to fajn čítanie len tak narýchlo, keď človek nemá veľ voľného času pohromade, alebo nemá dostatok pokoja na nejaké hlbšie čítanie, napríklad v takej čakárni u lekára. Práve tam som si túto knižku po kúskoch prečítala. Človek aspoň trochu odpúta myseľ od okolia a zároveň sa všeličo dozvie. Pre ilustráciu spomeniem dve z týchto krátkych ale výstižných zamyslení:
Nádej
Koluje medzi nami mnoho múdrych, ale aj anekdotických otázok, aký je rozdiel medzi optimistom a pesimistom.
Pesimista hovorí o fľaši poloprázdnej, optimista o poloplnej. Pesimista je dobre informovaným optimistom a optimista zase vie, že môže byť aj horšie, ako si myslí pesimista.
Skutočnú podstatu rozdielu nevidím v uhle pohľadu, ale v množstve nádeje.
Inými slovami...
Nádoba už vyprázdnená a nádoba ešte prázdna sú na tom síce obsahovo rovnako, ale líšia sa v detaile.
Prvá môže trpieť pocitom straty, druhá sa živiť nádejou.
Objavy
Rozhliadnutie, ponorenie, vzlet.
Tri spôsoby, akými možno objaviť neznáme a zmysluplné veci.
Nie všetko nové poznáme iba zo zeme. Mnoho dobrého nájdeme, keď sa povznesieme nad povrch a dovidíme ďalej. Zvyšok objavov je na dosah ruky, až keď sa ponoríme.
Inými slovami...
Archimedes sa ponoril do vane a objavil prírodný zákon.
Schliemann sa ponoril do Homéra a objavil Tróju.
Ponorme sa do Krista a objavíme zmysel existencie.