hghjgljhljhôjh

8. 5. 2012

Pár slov...

Po štvormesačnej péenke mám konečne zase voľný "výbeh". Konečne som sa zase dostala na biblickú hodinku, kde sa práve preberal krásny Žalm:
Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh.
Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome
a ustavične ťa chvália.
Blahoslavený človek, čo má silu v tebe,
ten, čo sa dáva na púť.
Keď pôjdu vyschnutým údolím,
zmenia ho na prameň,
aj jesenný dážď mu bude požehnaním.
Cestou im stále pribúda síl,
veď na Sione uvidia Boha.
Jeden deň v tvojich nádvoriach
je lepší než inde tisíc.
Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha,
než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov.
Hospodin, Boh, je slnkom a štítom,
milosť a slávu dáva Hospodin, 
neodopiera dobro tým,
čo žijú bezúhonne.
Hospodin zástupov, blahoslavený človek,
čo dúfa v teba.
zo Žalmu 84