20. 12. 2012

Nick Pollard - Rozprávaj o Bohu


Práve som dočítala knihu od Nicka Pollarda s názvom Rozprávaj o Bohu hlavou a srdcom. Veľmi dobrá kniha pre tých, ktorí túžia zvestovať evanjelium a privádzať ľudí k Bohu. Ako sa v tejto knihe píše - keď skutočne chceme byť užitoční pre Pána Boha a získať iných, tak On si nás použije aj bez ohľadu na vedomosti, ktoré máme. Ale oveľa lepšie nás využije, ak si rozšírime svoje vedomosti, pripravíme sa...
Príprava a vzdelávanie sa v tejto oblasti sa netýka len misionárov cestujúcich do zahraničia, ale môže byť veľmi nápomocná aj tým, ktorí túžia zvestovať Boha na tom mieste, kde práve sú. V tejto knihe nájdete veľa podnetných a užitočných vecí. Pomôže vám lepšie si ujasniť podstatu zvesti evanjelia a nájdete v nej aj praktické rady, ako osloviť súčasnú generáciu. Priznám sa, že prvá časť knihy bola trošku nad rámec môjho pochopenia, trošku zložité. Zato druhá, tretia a štvrtá časť ma veľmi zaujali, boli veľmi jasné, zrozumiteľné a plné dôležitých informácií. Ak túžite ľudí privádzať k Bohu a chcete sa do toho trochu hlbšie ponoriť, tak si prečítajte túto knihu. Pre ilustráciu uvediem aspoň základné body z obsahu:
1. časť - Pomoc ľuďom, ktorí akoby nemali záujem
2. časť - Chápem to? Viem to vysvetliť?
3. časť - Pomoc ľuďom, ktorí dávajú ťažké otázky
4. časť - Pomoc ľuďom, ktorí sa chcú stať kresťanmi
Nick Pollard je evanjelista a rečník, ktorí žije vo Veľkej Británii.