hghjgljhljhôjh

27. 1. 2013

Pár slov...

Dnes ráno som sedela v zborovej miestnosti a čakala, kým začne pobožnosť. Držala som v rukách svoju Bibliu a rozmýšľala, kde ju otvoriť. Bolo ticho, ľudia sa len pomaly schádzali a tak som si chcela prečítať niečo krátke, nad čím by som mohla v tú chvíľu popremýšľať. Otvorila som Žalm 115 a týchto pár slov ma veľmi potešilo:
Nie nám, Hospodine, nie nám,
ale tvojmu menu patrí česť
pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť!
Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina!
On vám je pomocou a štítom.
Žehná tých, čo ctia Hospodina,
malých i veľkých.
Žalm 115,1.11.13