hghjgljhljhôjh

23. 2. 2013

Pár slov...

Zopár myšlienok zo včerajšej modlitebnej hodinky:

Hľaďte, aby nikto nikomu neodplácal zlým za zlé,
ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým.
(1. Tes. 5,15)


Neodplácajte sa zlým sa zlé
ani zlorečením sa zlorečenie,
naopak, vy žehnajte, lebo ste boli povolaní,
aby ste sa stali dedičmi požehnania.
(1. Petra 3,9)


Nikomu neodplácajte zlom za zlé.
Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí.
Ak je to možné a závisí to od vás,
žite v pokoji zo všetkými ľuďmi.
Milovaní, nepomstite sa sami...
Veď je napísané:
"Mne patrí pomsta, ja odplatím", hovorí Pán.
Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť,
ak je smädný, daj mu piť.
Lebo keď toto urobíš,
žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.
Nedaj sa premôcť zlému,
ale dobrým premáhaj zlé.
(Rim. 12,17-21)

Ja (Ježiš) vám však hovorím:
"Milujte svojich nepriateľov
a modlite sa za tých,
ktorí vás prenasledujú,
aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach."

(Mat. 5,44-45)

Ježiš povedal:
"Podľa toho všetci poznajú,
že ste moji učeníci,
ak budete mať lásku jeden k druhému.
(Ján 13,35)