hghjgljhljhôjh

15. 3. 2013

Krista Gerloffová - Všední dny začínají nedělí

Kniha Všední dny začínají nedělí od novinárky Kristy Gerloffovej je zbierkou krátkych článkov o živote v Izraeli. Pri čítaní týchto príbehov môžete nahliadnuť do bežného každodenného života v Izraeli, ktorý je v mnohom veľmi odlišný od toho nášho stredoeurópskeho. Zároveň môžete tak trochu nahliadnuť aj do duše týchto ľudí, do ich spôsobu myslenia a do podstaty toho, prečo žijú tak ako žijú. Kniha vás prevedie celým židovským rokom od jesene až po horúce leto. Pri čítaní opisov rôznych sviatkov, ktoré Židia aj dnes dodržiavajú, akoby plasticky ožívajú mnohé starozákonné nariadenia, slávnosti alebo historické súvislosti...
Krista Gerloffová sa narodila v roku 1965 vo vtedajšom ČSSR. Študovala teológiu v Prahe, v Halle nad Sálou a v Tübingen. Od roku 1994 žije s rodinou (nemeckým manželom a piatimi deťmi) v Jeruzaleme. Gerloffovci pracujú pre rôzne médiá v nemecky hovoriacich zemiach a v Čechách. Sú členmi hebrejského mesiánsko-židovského zboru "Melech HaMelachim" v Jeruzaleme. V knihe sa dočítate mnohé úsmevné príbehy z ich života, ale dočítate sa aj to, aký náročný a aj nebezpečný môže byť pre česko-nemeckú rodinu život v Izraeli. Napriek tomu sa manželia Gerloffovci rozhodli žiť v tejto zemi, aby mohli Božiemu ľudu prinášať zvesť o spasení.  
Hľa, Hospodin oznamuje až po končiny zeme:
Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj spasiteľ prichádza!
Izaiáš 62,11