hghjgljhljhôjh

11. 9. 2014Život je
ako klavír,
biele klávesy
predstavujú
šťastie
a čierne smútok.
Ale ako kráčaš

cestou života, 
pamätaj,
že aj čierne
klávesy
tvoria hudbu.