hghjgljhljhôjh

2. 1. 2016

Pár slov do nového roku...

Zdravím vás v novom roku 2016. Ako každý rok, aj tento rok som začínala na spoločnom stretnutí kresťanov, kde som si vypočula niekoľko pekných myšlienok z Božieho slova. Jedna z nich ma zvlášť zaujala a chcem sa o ňu s vami podeliť:
Je to myšlienka o modlitbe, o modlitbe našej a modlitbe nášho Pána Ježiša Krista. Naše modlitby vyzerajú často ako: Otče pomôž mi, Otče zmiluj sa, Otče daj mi... zatiaľ čo modlitby Pána Ježiša zneli skôr v duchu: Áno Otče, Tebe sa tak zaľúbilo, nech sa stane Tvoja vôľa.
A tak by sme v tomto roku možno mohli viac myslieť na spôsob, akým sa modlíme, ako pristupujeme k nášmu nebeskému Otcovi, viac si brať príklad z postoja Pána Ježiša. Je to krásna a užitočná myšlienka, no uvedomujem si, že určite nie ľahká. Je to skutočná výzva pre skutočných odvážlivcov, ktorí sa chcú viac priblížiť svojmu Bohu, naučiť sa viac Mu dôverovať. A hoci táto výzva nie je práve jednoduchá, som presvedčená, že stojí za to, popasovať sa s ňou. 

K mojej novoročnej úvahe pripájam ešte jeden krásny a vzácny verš z Biblie, na ktorý mi padli oči počas silvestrovskej modlitebnej chvíľky (vo svojej Biblii ho mám totiž zvýraznený, lebo má pre mňa osobitý význam, ale o tom možno niekedy inokedy), a ktorý sa k téme dôvery veľmi hodí: 

Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš...
Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti sľúbil.
(výrok Hospodinov, 1. Mojžišova 28,15)


Do nového roku vám teda prajem, aby ste, keď budete zdolávať hory prekážok, dokázali viac dôverovať svojmu nebeskému Otcovi a Jeho zasľúbeniam - ako horolezci visiaci v skalách na lane dôverujú tomu, kto im ich lano istí. Želám vám, nech sa vám v tom darí stále viac.
joni