hghjgljhljhôjh

6. 12. 2016

Timothy I. Philip - 3 x 7 rád do života a pri výchove detí

Kniha 3 x 7 rád od autora Timothy I. Philipa je veľmi zaujímavá a užitočná záležitosť, v ktorej nájdete 21 aktuálnych podnetov alebo rád pre výchovu svojich detí. Zároveň je všetkých 21 rád nepostrádateľných aj vo svete dospelých, ktorí majú často v týchto veciach medzery. Nehovoriac o tom, že ak chceme naše deti niečomu naučiť, najlepším učiteľom je náš vlastný príklad.
V knihe nájdete jednoduché heslá ako napríklad: Konajte vždy férovo, Naučte sa odpúšťať, Naučte sa organizovať si čas a prácu, Vážte si dobrých priateľov, Poznávajte Božie zasľúbenia a nadovšetko im verte... a ďalšie. Ku každému heslu je pripojená stručná úvaha a niekoľko biblický veršov. Nič zložité, nad čím by bolo treba dlho uvažovať, aby človek pochopil. Páči sa mi táto jednoduchosť a výstižnosť, ľahká zapamätateľnosť, čo je dobrým predpokladom k uvedeniu jednotlivých rád do života.
Aj celková grafická úprava knihy je veľmi príjemná. Každé heslo s úvahou má svoju vlastnú stranu a je doplnené farebnou fotografiou. Kniha je vhodná aj ako pekný a zároveň užitočný darček.
Pre ilustráciu krátka ukážka z knihy:

Pamätajte na ľudí, ktorí vám pomohli
Vždy si na nich nájdite čas a opätujte im pomoc. Nezabúdajte pomáhať aj ľuďom, ktorí vám pomoc zjavne nedokážu vrátiť. Boh nás často vedie ešte dokonalejšou cestou. Tou je: odplácať dobrým za zlé. Akokoľvek, žiadny dobrý skutok, konaný vo viere, nezapadne do zabudnutia, ale bude mať odplatu u Pána. Verte tomu!
Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
(Kazateľ 11,1)