hghjgljhljhôjh

15. 1. 2017

Donald Whitney – Zbožnost není zadarmo

Pred nejakým časom som si začala všímať, že môj život, aj ten duchovný, akosi stráca energiu. Stav mojej komôrky so zásobami sa začal nebezpečne blížiť k nule. S úprimným nasledovaním Boha a ani so službou Jeho Cirkvi som nechcela skončiť. Lenže, ako fungovať a ako rozdávať iným, ak sú police prázdne? A tak som sa rozhodla konať. Bolo mi však jasné, že ak nechcem o pár týždňov alebo mesiacov znova stáť pred prázdnymi policami, nepostačí mi len nejaká jednorazová „zásobovacia“ akcia. Tak ako naše telo, aj naša duša a duch musia mať rovnomerný prísun potravy, aby náš život a tiež služba neboli ako cesta húsenkovou dráhou – raz hore v oblakoch, a potom zase úplne dole plaziac sa po zemi. Z takéhoto nasledovania by náš Boh asi nemal veľkú radosť. A ani pre Jeho Cirkev by takáto služba nebola extra prínosom.
Okrem toho, že som si utriedila svoje priority, aby som si na svoju komôrku mohla vytvoriť priestor a čas, poobzerala som sa aj po nejakej literatúre, ktorá by mi s jej napĺňaním mohla aspoň trochu pomôcť. Vtedy som natrafila na knihu od Donalda Whitneyho s názvom Zbožnost není zadarmo. Je to veľmi zaujímavé a podnetné čítanie práve pre tých, ktorí sa chcú naučiť plniť svoju komôrku systematicky a nie len náhodne, nárazovo.
Táto kniha sa zaoberá zásadnou otázkou: čo stojí zbožnosť alebo iným slovom pobožnosť? Nemyslí sa tu, samozrejme, nejaká vonkajšia fasáda zbožnosti bez priloženého srdca. Ani tu nejde o základnú otázku spasenia, lebo to sme dostali ako dar, za ktorý už zaplatil náš drahý Pán Ježiš Kristus svojím vlastným životom. Zbožnosťou sa tu myslí rast kresťana do podobnosti Kristovej, úprimné nasledovanie Krista, život podľa Jeho predstáv a pravidiel... A tomu sa treba systematicky venovať, investovať do toho námahu a čas. Už krátko po odchode Pána Ježiša z tejto zeme apoštol Pavol vyzýva mladého Timoteja: „...cvič sa v pobožnosti.“ (1. Tim. 4,7) Inak tomu nebude ani dnes.
Autor vo svojej knihe dáva do pozornosti niekoľko oblastí, ktorým by sa mal nasledovník Pána Ježiša venovať, aby sa mohol cvičiť v zbožnosti. Najväčší dôraz kladie na skúmanie Písma. A presne toto bol môj hlavný problém. Vedela som, že v štúdiu Biblie mám dosť veľký deficit a treba s tým niečo robiť. Ako sám autor vo svojej knihe trefne poznamenáva:
Představte si situaci, kdy se musíte rozhodnout a potřebujete radu, nebo kdy bojujete se silným pokušením a toužíte po vítězství. Duch svatý spěchá k vašemu vnitřnímu skladišti zbraní, rozrazí dveře, ale uvnitř najde pouze Genesis 1,1 spolu s velkým posláním (Matouš 28,19-20) a Janem 3,16. Všechno to jsou skvělé meče, ale nehodí se do každé bitvy. Kolik mečů by Duch svatý našel ve vaší duchovní zbrojnici?
Skúmanie Písma je dosť rozsiahla oblasť, a preto ju autor rozmieňa ešte na drobné. Hovorí o tom, že sa potrebujeme naučiť Božie Slovo počúvať, čítať a študovať. Božie Slovo sa potrebujeme učiť naspamäť a potrebujeme nad ním rozjímať. No a nakoniec, aby všetka predchádzajúca námaha mala zmysel, potrebujeme Božie Slovo aplikovať do praxe.
Hneď v závese za Božím Slovom nasleduje modlitba, ktorá je tak isto neoddeliteľnou súčasťou zbožného života. Ďalšími dôležitými vecami pri cvičení sa v zbožnosti sú uctievanie, evanjelizácia, služba, správcovstvo (predovšetkým času a peňazí), pôst (ktorý sa nemusí týkať len jedla), ticho a samota, systematické učenie sa alebo napríklad aj vedenie denníka.
Každej z vyššie spomenutých vecí je venovaná jedna kapitola, v ktorej sa autor snaží jednak objasniť teóriu a dôvody, predovšetkým z pohľadu Biblie, a zároveň ponúka aj praktické rady, ako to zrealizovať. V závere každej kapitoly nájdete aj veľmi konkrétne výzvy k aktívnej činnosti. Autor kladie dôraz na to, že v každej z týchto vecí sa treba cvičiť a treba si ich vedome plánovať. Treba byť disciplinovaný, lebo tak, ako športovec alebo hudobník, ani kresťan sa bez disciplíny nedopracuje k uspokojivému výsledku. Ak sa vám slovo „disciplína“ zdá príliš náročné a zväzujúce, aj na to dostanete odpoveď v tejto knihe. Autor vám vysvetlí, ako sa disciplína môže nakoniec premeniť na slobodu.
Keď som túto knihu kupovala, predávajúca ma upozornila, že to nebude jednoduché čítanie. A mala pravdu. Náročnosť knihy nespočíva v tom, že by človek musel dlho hĺbať a skúmať, aby pochopil jej obsah. Kniha je napísaná veľmi jednoduchým, ľahko zrozumiteľným spôsobom. Náročné je jej uplatnenie v praxi. Možno bude potrebné, aby ste si ju prešli viackrát, kým si všetky rady zapamätáte a osvojíte. Ale ako samotný názov hovorí, zbožnosť nie je zadarmo. Bude to stáť čas a námahu. No ak budete mať neustále pred očami svoj cieľ – rásť v podobnosti Kristovi a v Jeho nasledovaní, nebude vám to pripadať až také ťažké. Dokonca sa môže stať, že zo svojej námahy budete mať radosť, lebo vám bude jasné prečo a hlavne pre Koho to všetko robíte.