hghjgljhljhôjh

4. 9. 2017

Bázeň pred Hospodinom

Pozerala som trochu do Biblie na tému bázne pred Hospodinom a takáto zaujímavá mozaika mi z toho vzišla...


Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy.
Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojím menom.

Žalm 86,11

Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti...
Príslovie 15,33


Bázeň pred Hospodinom vedie k životu,
spokojne spí ten,
čo ju má...
Príslovie 19,23

Bázeň Hospodina je prameňom života,
slúži na únik z osídel smrti.

Príslovie 14,27

Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom,
ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom...

Príslovie 23,17

Vyvýšený je Hospodin...
On bude istotou tvojich čias,
bohatstvom spásy, múdrosti a poznania.
Bázeň pred Hospodinom bude tvoj poklad.

Izaiáš 33,5-6