24. 7. 2021

Simon Khorolskiy – Hospodin, aké vznešené je Tvoje meno

Keď hľadím na nebesia, na mesiac a hviezdy,
pýtam sa: Čo je človek, že naňho pamätáš?
Stvoril si ho len o niečo menším od anjelov,
ó, Pane, aké vznešené je Tvoje meno!

23. 7. 2021

Prosím, zmeň moje myslenie

Nedávno som sa rozprávala s jednou priateľkou, debatovali sme o viacerých témach a dosť veľa sme hovorili aj o viere v Boha. Uprostred tohto rozhovoru mi zrazu položila nečakanú otázku: „Čo si myslíš o utrpení starších ľudí pred ich odchodom z tohto sveta?“

14. 7. 2021

Floyd McClung – Vést jako Ježíš

Kniha Vést jako Ježíš od autora Floyda McClunga hovorí o rôznych aspektoch a princípoch správneho vodcovstva, na základe príkladov zo života toho najlepšieho vodcu – Pána Ježiša Krista. Primárne je kniha určená pre kresťanov vo vedúcich pozíciách, no informácie v nej môžu byť užitočné pre každé Božie dieťa.

Jadrom vodcovstva je služba
Autor hneď v úvode knihy upozorňuje, že vodcami nie sú iba tí, ktorí sú viditeľne v prvej línii (starší zboru, kazatelia, evanjelisti…), a tí ostatní nie sú „laikmi“, ktorí nemusia konať ani niesť zodpovednosť. Pán Ježiš sa neriadil dvojúrovňovým náboženským systémom, ale povolával obyčajných ľudí, ktorým slúžil a zároveň ich vyučoval a povzbudzoval k službe ďalším. On nevnímal vodcovstvo ako pozíciu moci alebo popredné miesto, ale ako ochotné vydanie sa do služby druhým. Keď slúžime iným (v rodine, v zamestnaní, medzi priateľmi, susedmi… alebo v cirkvi), ovplyvňujeme ich a tým ich vedieme. Zodpovednosťou každého z nás je, aby sme ľudí, ktorých nám Boh poslal do cesty, viedli správnym smerom.

11. 6. 2021

Carolyn McCulleyová - Svobodná a v pohodě

Voľakedy dávnejšie som tu spomenula knihu o živote bez manželstva od Sama Allberryho: 7 mýtů o singles. Dočítate sa v nej zaujímavé a užitočné veci, hoci je to skôr mužský pohľad, ktorý sa nie vo všetkom zhoduje s pohľadom slobodnej ženy. No a nedávno som si rozšírila obzor v tejto veci ďalšou zaujímavou knihou.

Kniha od Carolyn McCulleyovej s názvom Svobodná a v pohodě je o niečo rozsiahlejšia a ženskému pokoleniu bližšia. Nie je to premýšľanie nad tým, či je slobodný stav u ženy dobrý alebo zlý, či ho prijať alebo sa ho snažiť za každú cenu zmeniť... Kniha sa uberá trošku iným a podľa mňa užitočnejším smerom, pričom otázku slobodného stavu a manželstva nijako nezľahčuje ani neodhadzuje bokom.