hghjgljhljhôjh

2. 5. 2016

V rámci upratovania som v mojich poznámkach z kázní z kresťanského zboru objavila tieto dve zaujímavé myšlienky:
Kúp si pravdu a nepredaj jej...
(Príslovie 23,23)

Ako a hlavne za čo sa kupuje pravda? Za pravdu sa platí časom. Obetuj svoj čas na návštevu zboru, na počúvanie výkladu Biblie a odmenou ti bude skutočná Pravda, ktorá sa nikdy nezmení a nepodľahne žiadnym tlakom tohto sveta.
Ako sa modliť, keď je človek v ťažkostiach?
Aj Pán Ježiš sa dostal do ťažkých chvíľ:

Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. (Ján 12,27)
Ako v takejto chvíli znela Jeho modlitba?
Otče, osláv svoje meno!

(Ján 12,28)