hghjgljhljhôjh

19. 3. 2017

Len ruku mi daj...

a všetko čo máš mi odovzdaj,
tvoje trápenia a smútky dávnych vín.
Veď Ja rád ťa mám a iba Ja sám
vyliečim ťa z rán a dám ti krásu dní!

Len ruku mi daj
a všetko čo máš, to zanechaj!
Potom získaš stokrát viac a nestratíš!
Dieťa, mám ťa rád a iba Ja sám
prevediem ťa práve tam, kde zvíťazíš.

Ježiš povedal:
„Ja som dobrý pastier. Ja dávam svojim ovciam večný život
a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.
Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci,
a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.
Ja a Otec sme jedno.“

(podľa: Ján 10,14.28-30)

Len ruku mi daj
a v boji, aj v búrke vieru maj!
So mnou pôjdeš stále priamo, bezpečný.
Veď Ja rád ťa mám a iba Ja sám
ukryjem ťa v tôni krídel vystretých.

Keď žiješ jednu z tých najťažších chvíľ.
Keď cítiš dno a viac stáť nemáš síl.
Vtedy pamätaj, že som tvoj Pán

...a Ja sa postarám!(z piesne: Len ruku mi daj, text: Erik Stupka)