hghjgljhljhôjh

1. 6. 2017

Arthur W. Pink - Střípky poznání Boha

Posledné mesiace som mala veľmi máličko voľného času a veľmi veľa stresov. Kniha od Arthura W. Pinka mi poskytla presne to, čo som v tých chvíľach potrebovala - krátke kapitoly, ktoré nepotrebujú veľa času, ale o to intenzívnejšie dokážu odpútať od starostí tohto sveta. Čo môže človeka lepšie osviežiť a doplniť sily, ako pohľad na samotného Boha? Kniha Střípky poznání Boha sa pokúša predstaviť čitateľovi rôzne Božie vlastnosti v jednotlivých krátkych vstupoch. Autor stručne popisuje Boha na základe toho, ako Ho on spoznal z Písma. Sám vo svojej knihe hovorí, že poznať Boha dokonale v plnosti nikdy nedokážeme. No napriek tomu je prospešné snažiť sa Ho spoznávať aspoň v tej miere, ako nám naše ľudské chápanie dovoľuje. Preto ani autorov zoznam Božích vlastností zaručene nie je kompletný. Aj ich samotný opis miestami nie je úplne dotiahnutý, pri niektorých z nich mi chýbalo lepšie a hlbšie vysvetlenie. Ale napriek tomu bolo čítanie o Božích vlastnostiach pre mňa osobne prínosné a v ťažkých časoch, ktoré teraz prežívam, aj veľmi osviežujúce.
Ku koncu knihy autor popisuje aj niektoré Božie dary a pomerne dlhú stať venuje hľadaniu Božej vôle. Upozorňuje tu na niekoľko faktov, ktoré sú dnes medzi kresťanmi dosť rozšírené. Hovorí napríklad o používaní slovného spojenia "podľa Božej vôle", ktoré je často pre kresťanov nezrozumiteľné a stáva sa akousi nejasnou frázou. Čo si pod tým prestaviť - žiť, konať, rozhodovať sa podľa Božej vôle? Autor tu dáva dobrý návod, ako k tejto veci pristupovať. Otázku "Je to, čo robím, Božia vôľa?" nahrádza zrozumiteľnejšími a konkrétnejšími otázkami: "Je to podľa Božieho slova? Čo o danej veci hovorí Písmo? Čo hovorí Písmo o tom, čo sa Bohu páči a čo nepáči, čo Boh zakazuje a čo schvaľuje?" Božia vôľa pre naše životy nikdy nepôjde proti Písmu. Božie slovo je to, ktoré dáva svetlo našim nohám (Ž 119,105). Preto treba pri hľadaní Božej vôle v prvom rade študovať Bibliu. Autor spomína aj niekoľko správnych a nesprávnych prístupov k hľadaniu Božej vôle v Písme. Hovorí napríklad, že Božie slovo nie je lotéria, ktorá by poskytovala rady náhodným výberom veršov vytrhnutých z kontextu, ani nie je postavené na citoch, aby sa človek držal výlučne svojich pocitov pri čítaní toho alebo onoho biblického verša atď. Správnym prístupom je každodenné poctivé čítanie Biblie, pekne odradu, aby človek videl celkový obraz Boha a Jeho vôle zjavenej v Písme. Každodenným čítaním si človek tiež vypestuje akýsi "duchovný inštinkt", ktorý mu pomôže byť viac citlivý a pozorný na Boží hlas. Častým problémom kresťanov je, že sa hľadaním Božej vôle nezaoberajú pravidelne, začnú po nej pátrať, až keď stoja pred závažným rozhodnutím a potom nemajú tušenia, ako Božiu vôľu nájsť alebo rozpoznať. 
Celkovo mi táto kniha dala veľa podnetných myšlienok, ale je v nej aj zopár tmavých miest. Autor je zástanca kalvinizmu a tento smer má isté špecifiká. V knihe je niekoľko autorových vyjadrení, s ktorými sa pri pozornom pohľade do Biblie nedá súhlasiť. Preto treba čítať pozorne a s Bibliou v ruke. Z týchto dôvodov knihu neodporúčam začiatočníkom. Je to čítanie skôr pre pokročilých, ktorí už majú čo to z Biblie naštudované a dokážu odfiltrovať niektoré autorove nepresné alebo nesprávne tvrdenia.